ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗПИТ

 


Психологическото изследване се изисква за следните водачи на МПС:


  • За придобиване на правоспособност, след като е загубена правоспособността поради липса на контролните точки; (чл. 157 ал.4 от ЗДвП);
  • За водачи на таксиметров автомобил.
  • За професионални шофьори на автомобили за обществен превоз на пътници или товари
  • При временно отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква “а” от ЗДвП;
  • за водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП;
  • за водачите, които са лишени от право да управляват МПС на основание чл. 343г от Наказателния кодекс.

Психологическото изследване протича на три етапа:


  • I етап – писмени тестове за изследване на личностните и познавателни качества на кандидата. Провежда се групово;
  • II етап – изследване на качествата от психомоторната сфера. Провежда се индивидуално с компютъризирани тестове;
  • III етап – беседа с кандидата за получаване на допълнителна информация. Провежда се индивидуално след приключване на апаратното изследване.