Телефон за контакти: +359 899 787 678 - София; +359 879 200 012 - Кюстендил.

Крами 98 ЕООД

Психолаборатория

За кого е необходимо психологическото издледване:

Как протича изследването;
Необходими документи за записване:

• Копие на Лична карта и оригинал за справка;
• Копие на свидетелство за управление на МПС;
• Копие на контролен талон;

Необходими документи за Водачи лишени от правоуправление:

• Копие от Акт за административно нарушение или наказателно постановление, обжалвано по съответния ред;
• При отнета шофьорска книжка – копие от заповедта за отнемане на свидетелството и съдебно решение, както и удостоверение от МВР за изтърпяно наказание;
• Чужденци или български граждани с чуждестранно свидетелство – паспорт или лична карта и копие от страницата на българския документ за самоличност с постоянния адрес;

Психологически изпит