ПСИХОЛАБОРАТОРИЯ

Психолаборатория към Крами 98 ООД гр. Кюстендил


Психологическото изследване е необходимо за следните водачи на превозни средства:


 • За придобиване на категориите С, D и подкатегории С1 и D1, Ттб (Тролейбус), Ттм (Трамвайна мотриса);
 • За придобиване на правоспособност, след като е отнета шофорската книжка, поради отнемане на контролните точки; (чл. 157 ал.4 от ЗДвП);
 • За шофьори на таксиметров автомобил.
 • За професионални шофьори на автомобили за обществен превоз на пътници или товари
 • При временно отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква “а” от ЗДвП;
 • За водачи, лишени от право за управление на МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП или основание чл. 343 от Наказателния кодекс (за алкохол);
 • За дългосрочно пребиваващи чужденци в България и български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, когато по чл. 162, ал. 4 ЗДвП свидетелството се заменя с българско;

Как протича изследването;


 • Решаване на индивидуален тест за определено време. Методиките в тестовете изследват памет, възприятие, логическо милене, устойчивост на вниманието, наблюдателност;
 • Попълване на въпросник – без засичане на време. С въпросника се изследват личностните качества на лицето – отговорност, дисциплинираност, самоконтрол, самооценка и др;;
 • Индивидуална работа с апарат – детерминатор: Чрез апарата със звукови и светлинни сигнали се изследват реакциите на кандидата. Симулатора пуска хаотично звукови и светлинни сигнали, като целта на кандидата е максимално бързо да натисне съответния цвят бутон, педал или бутона, отговарящ на звуковия сигнал;
 • Индивидуална беседа с психолога;
 • На всеки етап от изследването кандидатите получават подробни инструкции за работа.
 • Удостоверението за психическа годност се издава веднага.;

Необходими документи


 • Копие на Лична карта и оригинал за справка;
 • Копие на свидетелство за управление на МПС;
 • Копие на контролен талон;

Необходими документи за Водачи лишени от правоуправление:


 • Копие от Акт за административно нарушение или наказателно постановление, обжалвано по съответния ред;
 • При отнета шофьорска книжка – копие от заповедта за отнемане на свидетелството и съдебно решение, както и удостоверение от МВР за изтърпяно наказание;
 • Чужденци или български граждани с чуждестранно свидетелство – паспорт или лична карта и копие от страницата на българския документ за самоличност с постоянния адрес;

За записване: 0879 20 00 12

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ИЗПИТ