КУРС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Квалификационната карта е задължителна за всички водачи на територията на Европейския съюз, които управляват МПС от кат. С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1E, D, DE, както и тези, които извършват обществен превоз или превоз за собствена сметка.


Необходими документи


  • Лична карта; ( копие);
  • Шофьрска книжка;;
  • Контролен талон;;
  • Снимки – 1бр. паспортен формат;

Обучението се състои от две части – теоретична и практическа. Има два вида обучение


НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ – подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:


  • Превоз на товари С; СЕ – след 10.09.2009 година;
  • Превоз на пътници D; DЕ – след 10.09.2008 година;

Продължителността на обучението за придобиване на начална квалификация е в рамките на 280 учебни часа или в курс за ускорено обучение – 140 учебни часа. След завършване на курса, кандидатите полагат изпит, който се състои от тест, отворени въпроси и решаване на два казуса.


ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ – на периодично обучение подлежат всички водачи, които са придобили съответната категория както следва:


  • Превоз на товари С; СЕ – преди 10.09.2009 година;;
  • Превоз на пътници D; DЕ – след 10.09.2008 година;

Продължителността на периодичното обучение е 47 учебни часа. След завършване на курса, кандидатите не полагат изпит.