КУРСОВЕ ЗА ЛИЦА С ОТНЕТА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Курс за лица с отнета правоспособност поради липса на контролни точки -чл. 157 .


За да се запише за курс лишеният водач трябва да е изтърпял наказание от шест месеца лишаване, считано от датата на отнемане на неговото свидетелство за правоуправление на МПС.


Кандидатът минава теоретично обучение от 36 учебни часа и се явява на две теоретични и един практичен изпит за съответната категория.


Необходими документи


  • лична карта – копие;
  • медицинско свидетелство;
  • диплома за образование(минимум основно);
  • снимкa – 1бр. паспортен формат;
  • удостоверение от психологичека лаборатория за чл.157;
  • заповед за лишаване заверена от КАТ.