Телефон за контакти: +359 899 787 678 - София; +359 879 200 012 - Кюстендил.

Крами 98 ЕООД

Отнета правоспособност

Курс за лица с отнета правоспособност поради липса на контролни точки -чл. 157.

Записване:

За да се запише за курс лишеният водач трябва да е изтърпял наказание от шест месеца лишаване, считано от датата на отнемане на неговото свидетелство за правоуправление на МПС.

Как протича курса ?
Необходими документи за записване:

Диплома за завършено основно, средно или висше образование или Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование,удостоверение от психологичека лаборатория за чл.157;

Снимка - паспортен формат(35×45 мм), медицинско свидетелство, лична карта (копие),заповед за лишаване заверена от КАТ.

Запиши се за нашият курс.

Още курсове