КАТЕГОРИЯ C

Курс за получаване на правоспособност за управление на товарни автомобили с максимална допустима маса над 3500 kg


Изисквания

 • Кандидатът трябва да има навършени 21 години и да притежава категория „В” или 18 години при условие, че притежава удостоверение за професионална квалификация придобита след положен изпит
 •  

Необходими документи


 • Лична карта; ( копие);
 • Шофьрска книжка и контролен талон ( акт) за кат.”В”;;
 • Удостоверение от психологическа годност – кат.”С” ( психо тест) за ;;
 • Медицинско свидетелство за категория „С”;);
 • Диплома за минимум основно образование; ( копие);
 • Снимки – 2бр. паспортен формат;

Обучението включва


 • 14 теоретични учебни часа;
 • 20 практически учебни часа;

Изпит


 • Теоретичен изпит: 30 въпроса за 30 минут – за оценка „ДА” минимум 57 точки от максимални 66.;
 • Практически изпит: управление на товарен автомобил в града – 50 минути.;;

 


Възможност за разсрочено плащане