КАТЕГОРИЯ А2

Курс за придобиване правоспособност за управление мотоциклети с мощност до 35 kw


Изисквания

  • Кандидатът трябва да има навършени 17 години и 9 месеца.

Необходими документи


  • Лична карта; ( копие);
  • Диплома за минимум основно образование( копие);
  • Медицинско свидетелство;
  • Снимка (35×45 мм) – 1 брой;

Форма на обучение


  • Теоретично обучение – 36 учебни часа – ако кандидатът няма категория „В”
  • Практическо обучение – 20 учебни часа.

Теоретичен изпит


  • 42 въпроса за 40 мин. За оценка „ДА”- минимум 81 точки от максимални 90.

Практически изпит – 2 части


  • Полигон- изпълнение на задължителни елементи от учебната програма;
  • Управление в градски условия;