КАТЕГОРИЯ C+E

Състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с допустима максимална маса над 750 кг.


Изисквания

 • Кандидатът трябва да има навършени 21 години и да притежава категория С от минимум една година..
 •  

Необходими документи


 • Лична карта; ( копие);
 • Шофьорска книжка ( копие);
 • Контролен талон; ( копие);
 • Диплома за минимум основно образование; ( копие);
 • Снимкa /35×45 мм/ – 1 брой;

Теоретично обучение


 • 4 учебни часа.’
 • Осигурени учебни материали, решаване на листовки на Таблет;

Практическо обучение


 • 16 учебни часа.
 • Градско и извънградско шофиране;;
 • Маневриране и паркиране на полигон;

Изпит


 • Теория: Листовки /вътрешен и външен (държавен)/ 15 въпроса. Време за решаване – 20 мин. Максимален брой точки – 29. Минимален брой точки – 26.;
 • Практика: /вътрешен и външен. (държавен);

Възможност за разсрочено плащане