КАТЕГОРИЯ „B + E”

Курс за водачи управляващи МПС от категория „B“ теглещи ремаркета с допустима максимална маса над 750 кг.


Изисквания

  • Кандидатът трябва да притежава B категория.

Необходими документи


  • Лична карта; ( копие);
  • Диплома за минимум основно образование( копие);
  • Медицинско свидетелство;
  • Снимка (35×45 мм) – 1 брой;