КАТЕГОРИЯ AM

Курс за мотопеди до 50 куб.см. и конструктивна максимална скорост
45км/ч.


Изисквания

 • Кандидатът трябва да има навършени 15 години и 9 месеца..
 •  

Необходими документи


 • Лична карта; ( копие);
 • Диплома за минимум основно образование( копие);
 • Медицинско свидетелство;
 • Снимка (35×45 мм) – 1 брой;

Форма на обучение


 • Теоретично – 36 учебни часа.
 • Практическо – 20 учебни часа.

Изпит


 • Теоретичен изпит – 37 въпроса за 40 минути;
 • За оценка „ДА” минимум 75 точки от максимални 84.;;
 • Практически изпит