Телефон за контакти: +359 899 787 678 - София; +359 879 200 012 - Кюстендил.

Крами 98 ЕООД

Категория "B"

Kурс за водачи на леки и лекотоварни автомобили с максимално допустима маса до 3500кг., имащи право да теглят багажно или туристическо едноосно ремарке с максимално допустима маса до 750кг..

Нормален курс:

Нормалният курс е със средна продължителност от около 50 дни. Практическите часове започват веднага след преминаване на седмата тема от теоретичния курс, като се кормува минимум 2 дни в седмицата.

Ускорен курс:

Ускореният курс е с продължителност 30 дни. Практическите часове започват веднага след преминаване на седмата тема от теоретичния курс, като се кормува минимум 4 дни в седмицата.

Ускорен курс:
Какво да очакваме от курса ?

Шофьорският курс се състои от обучение по два основни модула- теоретичен и практически. За всеки един модул след преминаване на обучението се полагат два изпита- вътрешен изпит и изпит пред ДАЙ. На изпита от пратическия модул кандидатите имат право да се явяват след успешно полагане на съответните изпити от теоречичния модул.

Обучение:
Какво да очакваме от изпита?
Изпит:
  • Време за решаване – 40 мин.
  • Максимален брой точки – 97.
  • Минимален брой точки – 87;
Възможност за разсрочено плащане
Необходими документи за записване:

Диплома за завършено основно, средно или висше образование или Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование.

Декларация за записване на шофьорски курс, която трябва да изтеглите, попълните и да качите при записване за курс.

Снимка - паспортен формат(35×45 мм), медицинско свидетелство, лична карта (копие),шофьорска книжка, ако има такава.

Ако нямате навършени 18 години, е необходимо да приложите попълнена Декларация за Родителско съгласие.

Записване за курс
Още курсове