КАТЕГОРИЯ В

Kурс за водачи на леки и лекотоварни автомобили с максимално допустима маса до 3500кг., имащи право да теглят багажно или туристическо едноосно ремарке с максимално допустима маса до 750кг..


Нормален курс

Нормалният курс е със средна продължителност от около 50 дни. Практическите часове започват веднага след преминаване на седмата тема от теоретичния курс, като се кормува минимум 2 дни в седмицата.


Ускорен курс

Ускореният курс е с продължителност 30 дни. Практическите часове започват веднага след преминаване на седмата тема от теоретичния курс, като се кормува минимум 4 дни в седмицата.


Изисквания

 • Кандидатът трябва да има навършени 17 години и 9 месеца.
 •  

Необходими документи


 • Лична карта; ( копие);
 • Диплома за минимум основно образование; ( копие);
 • Медицинско свидетелство;
 • Снимка (35×45 мм) – 1 брой;

Теоретично и практическо обучение

Шофьорският курс се състои от обучение по два основни модула- теоретичен и практически. За всеки един модул след преминаване на обучението се полагат два изпита- вътрешен изпит и изпит пред ДАЙ. На изпита от пратическия модул кандидатите имат право да се явяват след успешно полагане на съответните изпити от теоречичния модул.


Теоретично обучение


 • 40 учебни часа.’
 • Осигурени учебни материали, решаване на листовки на Таблет;

Практическо обучение


 • 31 учебни часа;
 • Градско и извънградско шофиране;
 • Маневриране и паркиране на полигон;

Изпит


 • Теория: Листовки /вътрешен и външен (държавен)/ 45 въпроса. Време за решаване – 40 мин. Максимален брой точки – 97. Минимален брой точки – 87;
 • Практика: /вътрешен и външен (държавен)

 


Възможност за разсрочено плащане