КАТЕГОРИЯ А

Курс за получаване право на управление на всички мотоциклети без ограничение


Изисквания

 • Кандидатът трябва да има навършени 24 години или 20 години ако има подкатегория „А2” от поне 2 години.
 •  

Необходими документи


 • Лична карта; ( копие);
 • „Шофьорска книжка, ако има такава;
 • Диплома за минимум основно образование( копие);
 • Медицинско свидетелство;
 • Снимка (35×45 мм) – 1 брой;

Форма на обучение


 • Обучението се състои от теоретичен ( 40 уч. ч.) и практически (20 уч.ч.) модул или само практически модул ако кандидатът притежава категория „В”.

Теоретичен изпит


 • За оценка „ДА”- минимум 81 точки от максимални 90.

Практически изпит – 2 части


 • Полигон- изпълнение на задължителни елементи от учебната програма;
 • Управление в градски условия;

Цена на курса 350 лева + 70 лева за изпитна такса