ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОТНЕТИ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ

Допълнителното обучение е теоретично и се провежда в рамките на един ден . Курсът за възстановяване на контролни точки се провежда, съгласно наредба на МВР само в СЪБОТНИ ДНИ. Учебните занятия започват от 8:00 часа и продължава 6 (шест) учебни часа – до 13:30 часа.


Съдържа:

  • решаване написмен тест с 30 въпроса – с опреснителна цел ( не е изпит);
  • разглеждане на видео и казуси за тежки ПТП, пътнотраспортна обстановка в страната, най-често допуснати нарушения, последствия и насоки за тяхното отстраняване.

След приключване на курса водачите получават удостоверение за преминато допълнително обучение, с което възстановяват контролните си точки.


Максималния брой контролни точки, които можете да възстановите чрез курс за възстановяване е 13 точки в рамките на 1 година. За да се можете да възстановите точки е необходимо, да е минала една година от предишното обучение, с което са възстановили контролни точки или да се явявате за първи път на курс за възстановяване на контролни точки.


Кандидатът трябва да няма неплатени глоби.


Необходими документи


  • лична карта – копие;
  • свидетелство за правоуправление;
  • контролен талон или акт;