АДР КУРСОВЕ

Курсове за водачи превозващи опасни товари – ADR


Кандидатите придобиват квалификация по следните специалности:

  • Превоз на опасни товари – основен курс – 18 учебни часа;
  • Превоз на опасни товари в цистерни – 12 учебни часа;
  • Превоз на взривни вещества и изделия – 8 учебни часа;
  • Превоз на радиоактивни материали – 8 учебни часа;
  • Подновяване на документ с изтичащ срок за превоз на опасни товари.
  •  

Необходими документи:


  • Лична карта; ( копие);
  • Шофьрска книжка”;;

Курса е с продължителност 6 дни.


 


Възможност за разсрочено плащане